Шокиращи,пикантни,скандални новини ....

Цветан Банков: Стойността на „Кремиковци” ще насочи кредиторите за бъдещето на комбината..


София. Докладът за оценката за стойността на имуществото на „Кремиковци” дава възможност на кредиторите на „Кремиковци” да се ориентират и да получат допълнително информация при вземането на решение по какъв начин да продължи дружеството в несъстоятелност - дали чрез план за оздравяване или чрез осребряване. Това каза пред Агенция “Фокус” синдикът на „Кремиковци” АД Цветан Банков. Оценката е направена по решение на събранието на кредиторите от 12 юни – оценка на имуществото на длъжника, пазарна и ликвидационна стойност на активите, без да се отчитат разходите за ликвидация.
„Тя дава по-точна ориентация на кредиторите какви са им шансовете за удовлетворяване и в каква степен при план за оздравяване, респективно при осребряване на имуществото. Тази оценка е от съществено значение при оценяването на вземанията на кредиторите, които са изразили намерение за трансформиране на вземанията им и в частност капитала. Без тази оценка оценителите, които са назначени от Агенцията по вписванията да оценят всяко едно вземане на кредитор, който е изразил намерение евентуално да трансформира взимането с част от капитала. Те не биха могли да извършат тази оценка без да имат реалната представа за оценката на пазарната стойност на активите на предприятието към момента”, обясни Банков.
Тази оценка се изисква и по закон и има важно практическо приложение с оглед на по-нататъшното решение на кредиторите, бе категоричен той.
До 28 септември трябва да бъде завършена оценката, която подготвят трите вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията на всяко едно вземане на кредитор, който е обявил намерение евентуално да си трансформира вземането на част от капитала. Едномесечен е срокът – от 28 август до 28 септември. След като изготвят тази оценка ще се даде срок на кредиторите да вземат окончателно решение дали са съгласни техните вземания да бъдат трансформирани в част от капитала. След като изразят своето окончателно решение, тези документи ще бъдат приложени към вече внесения план за оздравяване в съда и той ще насрочи събрание на кредиторите.
Цветомира ГЕОРГИЕВА/Агенция "Фокус"

Няма коментари:

Публикуване на коментар