Шокиращи,пикантни,скандални новини ....

Създадоха хибрид на печка, хладилник и електрогенератор


Британски учени са създали прибор, който съчетава в себе си свойствата на печката, хладилника и електрогенератора.

"Тройният хибрид" е наречен SCORE (Stove for Cooking, Refrigeration and Electricity supply - печка за готвене на храна, нейното замразяване и за получаване на електричество).

Новият прибор позволява да се използват и трите функции едновременно, съобщи сайтът Physics World.

Източник за производството на електричество в SCORE е топлината от изгаряни дърва и въглища.

Преобразуването на топлинната енергия в електрическа става на два етапа.

Пламъкът създава топлинен градиент в специална тръбичка, пълна с газ. Молекулите на газа се придвижват от нагретия край на тръбичката към студения.

Този процес е съпроводен с генериране на акустични вълни. Акустичните вълни се "събират" в генератор на променлив ток, който преобразува механичната енергия в електрическа. Част от акустичните вълни се използват за охлаждане на хладилния отсек на SCORE.

"Тройният хибрид" е бил разработван в продължение на две години. Сега се извършват полеви изпитания на устройството във Великобритания и в Непал.

На първо място SCORE е предназначен за жителите на Африка, много от които изобщо нямат достъп до електрическа енергия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар