Шокиращи,пикантни,скандални новини ....

Вадят на светло всички длъжници


Проверявате кредитното си досие само срещу лична карта

Допълнително затягане на кредитирането се очаква след 1 октомври 2009 г., когато влиза в сила на новата Наредба 22 на БНБ за кредитния регистър. Нямате много време, за да оправите кредитното си досие.

След тази дата данни за задълженията на граждани и фирми ще се събират не само от банките, а и от останалите финансови институции. Което ще позволи да се изкарат на светло всички длъжници. Ще се знае кой дължи пари не само на банки, но и на лизингови дружества, компании, които дават бързи заеми за покупка на стоки, издатели на кредитни карти. Към тях спадат компании за кредитиране като "Ти Би Ай Кредит", "Ти Би Ай Лизинг", "Джет Кредит", "Изи Кредит", "Овергаз Кредит", "Кредитекс", "Транскарт".

Ако сте забавили някоя от месечните си вноски към една от тези компании, време е да си платите час по-скоро. Въпреки че и това не е гаранция за влизане в графата "изрядни платци". Защото банките много често използват като довод да откажат кредит именно сведенията от Централния кредитен регистър. В него от девет години се събират данни, подавани от банките, за състоянието на кредитните досиета на техните длъжници.

Под внимание при отпускането на заеми обаче се вземат последните пет години и се предоставят данни само за тях, съобщиха от регистъра. Информацията е публична и достъпна по електронен път от сайта на БНБ.

Всеки гражданин само срещу лична карта може да поиска извлечение от кредитното си досие, като подаде молба в деловодството на БНБ. Това е безплатно, плащат се 10 лева само ако искате второ извлечение в рамките на една година.

Валерия Стойкова

Няма коментари:

Публикуване на коментар