Шокиращи,пикантни,скандални новини ....

Официалната безработицата у нас достигна 7,62 %


Равнището на безработица в страната през юли е 7.62%, съобщиха от Агенцията по заетостта. В бюрата по труда са регистрирани 282 211 безработни. Те са с 12 075 души повече спрямо предходния месец.

През месеца в бюрата по труда са обявени общо 13 182 свободни работни места. Заявените места на първичния пазар през месеца са 11 316, като преобладаваща част от тях са от частния сектор – 9724.

Продължава тенденцията най-много от заявените свободни работни места да са в преработващата промишленост (3551), търговията (2148), строителството (1132), следват недвижимите имоти и бизнес услугите (681) и аграрния сектор (673).

Към 31.07.2009 г. са останали незаети общо 6327 работни места, от които най-много и като брой, и като дял от общо незаетите, са на първичния пазар - 5695 места.

През месец юли 2009 г. за едно свободно работно място се конкурират 15 безработни (средно за страната), при 11 безработни за предходния месец.

Близо 12 хиляди безработни са започнали работа чрез посредничеството на бюрата по труда. Почти 80% от тях са намерили трудова реализация в реалния сектор. В сравнение с юли 2008 г., постъпилите на работа на първичния пазар на труда безработни лица са с 935 души повече, което е директен резултат от усилията на трудовите посредници в бюрата по труда.

Няма коментари:

Публикуване на коментар